EKSPRES NAKLİYAT GÜMRÜKLEME VE TİC. LTD. ŞTİ; yürütmekte olduğu Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında tüm süreçlerini izlemekte, ölçmekte ve buna göre sürekli iyileştirmeler yapmaktadır.


Bu kapsamda firmamız; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.


Sürekli gelişmeyi temel alan kalite yönetim sistemleri sayesinde tüm çalışanlarına sorunsuz bir çalışma ortamı ve hizmet kalitesi sunmayı taahhüt eder. Kaliteyi ve sürekli iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, çevreye verilen zararların ve sera gazlarının en aza indirgenmesini, enerjinin verimli kullanılmasını taahhüt etmekte, vizyon ve misyonları ile desteklemektedir.


Yönetim Sistemleri Belgelerimizi aşağıdaki linklere tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. 

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
 • ISO 45001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi


Politikalar


Kalite Politikası

Şirketimiz, yalnız hizmet sunmanın yeterli olmadığı günümüzde, hizmetlerin müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kalite seviyesinde bilinçli olarak sunulması gerektiğini düşünmektedir.


Bu itibarla vereceğimiz hizmetlerde;

 • Hizmetin zamanında gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmalarımızda, Lojistik uzmanları tarafından varsa yol şartlarında değişiklik ya da tadilat, olumsuz hava koşulları vb değerlendirerek opsiyonel ulaşım tarihleri vermesi,
  • Hizmet sürecinde bilgi akışının temini, doğru bilgi ve dokümanların sağlanması için kullanılan araç takip ve şoför iletişim kanallarının Operasyon Yöneticileri tarafından sürekli takibi ve hatayı minimuma indirmesi,
  • Tüm ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve sözleşmelerin günlük olarak takip edilmesi ve değişiklik/yeniliklerin Operasyon ve Lojistik Birimlerinin bilgi yetkinliği ile birleştirerek uygulanmasının sağlanması,
  • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmet kalitemizin sürekli iyileştirilmesi, bu iyileştirme için yıl sonunda yapılacak olan Müşteri Memnuniyet anketlerinin detaylı olarak incelenmesi,
  • Tüm çalışanlarımız, ortaklarımız, iştiraklerimiz, işveren ve taşeronlarımız için ileriye dönük görüşlerinin alınması, sağlam ve katılımcı bir ortam yaratılması ve devamlılığının sağlanması

temel ilkelerimiz olacaktır.


Başarımızın ve güvenimizin vazgeçilmez unsuru olan kaliteli hizmetlerin bu ilkelerimiz doğrultusunda sunulması, tüm Ekspres çalışanların için en büyük onuru olarak kabul edilecektir.


Çevre Politikası

Çevre koruma çalışmalarımızı sürekli geliştirerek adımızı en iyi şekilde duyurmak ve tüm faaliyetlerimizde çevre koruma anlayışımızdan ödün vermeden her zaman mevcut yasa ve yönetmeliklerin öngördüğünün üzerinde bir duyarlılıkla gerekli önlemleri alarak sürdürmek başlıca çevre politikamızdır.


Bu itibarla vereceğimiz hizmetlerde;

 • Şirketimizde geçerli olan Çevre, Sağlık ve Güvenlik yasalarına ve yapılan düzenlemelere
  uyulacaktır.
  • İşyeri kazalarını ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmak /azaltmak için tüm gerekli önlemlerin alınması ile çalışanlarımızın ve içinde bulunduğumuz ortamın korunması sağlanacaktır. Sıfır Kaza ilkesi benimsenecektir.
  • Bir faaliyete/projeye başlamadan Çevre, Sağlık ve Güvenlik konusunda risk analizlerinin yapılması, çalışılan projedeki ürün ve hizmetlerin tasarım ve üretimine yönelik güvenlik etkileri göz önünde bulundurulacaktır. Ofis çalışmaları, ağır nakliye taşımaları, depolama, antrepo ve tüm nakliye işlerinden kaynaklanabilecek risklerin belirlenmesi, azaltılması ve kontrol altına alınması sağlanacaktır.
  • Makul düzeyde olan tehlikeli ve zehirli maddelerin kirliliğinin önlenmesi, atık yönetimi, çevrenin korunması ve geri kazanılabilir malzemelerin dönüştürülmesi sağlanacaktır.
  • Performansımız iyileştirilmeye devam edilecektir.

temel ilkelerimiz olacaktır.


İlkelerimiz doğrultusunda, tüm çalışanlarımızın desteğiyle çevreci çözümler üreterek ve bu çözümlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için içtenlikle çaba göstererek sektörümüzde çevre dostu firma olarak öncü firmalardan olacağımızı taahhüt ederiz.İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çevre, Sağlık ve Güvenlik tüm Ekspres çalışanlarının sorumluluğundadır. Herkes bu politika ve geçerli yasalara uymalı ve kendi sağlık ve güvenliklerinin yanı sıra diğer çalışanlar ve çevrenin korunmasına yönelik davranışlarda bulunmalıdır. Herhangi bir aksilik ya da sorunla karşılaşıldığında İşveren vekiline, İş güvenliği Uzmanına ve İşyeri Hekimine bilgi verilmesi önemlidir.

 • Çalışmaların sürekliliği adına ISO 45001:2015 ve ISO 14001:2015 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir SEÇ Yönetim Sistemi kurarak tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyulacaktır.
  • İş sağlığı ve güvenliği açısından ileri teknolojilerin kullanılması ve gerekli kişisel koruyucu donanımların sağlanması, tüm eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve güvenlik bilincinin oluşturulmasına devam edilecektir.
  • Farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenleyerek, raporlama, güvenli çalışma ortamı vb konularda iş güvenliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için teşvik ve ödüllendirme prosedürleri uygulayarak tüm çalışanların katılımının sağlanması sürdürülecektir.
  • Tüm saha ve genel müdürlük personellerine yıllık iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin aldırılması, aynı zamanda mevcut işyeri hekimince yıllık gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasının sağlanması, diğer yandan tüm personele yetkinliği uyarınca gereken mesleki eğitimlerinin aldırılması,

temel ilkelerimiz olacaktır.


Bilgi Güvenliği Politikası

Ekspres çatısı altında Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hedefi; iş sürekliliğinin sağlanması, güvenlikle ilgili olarak meydana gelen ihlallerin engellenerek etkisinin en asgari seviyelerde tutulması ve böylece iş kayıplarının önlenmesidir.


Bu itibarla vereceğimiz hizmetlerde;

 • Bilgi güvenliği sisteminin üç ana öğesi olan gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kurallarına uygun bir şekilde risklerin değerlendirilmesi ve sistemin sürekli iyileştirilmesi,
 • Başlıca risk faktörü olan bilginin nihai kullanıcısı olan çalışanlarda bilgi güvenliği bilincinin yerleştirilmesi ve farkındalığın sürekli diri tutulmasının sağlanması,
 • Tüm çalışan, ortak, iştirak, müşteri, taşeronların özlük bilgilerinin büyük bir titizlikle saklanması, sözleşme, iç-dış yazışmalar, toplantı notları, teknik ve stratejik planların paylaşımlarının gizlilik çerçevesinde yürütülmesi ve bu bilgileri barındıran veya bilgilerin işlenmesinde kullanılan bilgi iletişim sistemlerinin erişilebilirliğini uygun düzeyde sağlanması,


Bilgi; hem bizim hem de iş ortaklarımız için bir şirket varlığı olarak görülür. Yapmış olduğumuz çalışmalar ile Kullanılabilir Bilgi varlıklarını üst düzey gizlilik prensipleri çerçevesinde muhafaza eder ve bu konuya büyük hassasiyet gösteririz.