Ekspres Nakliyat Gümrükleme ve Ticaret Ltd. Şti. iş ilkelerinin ve iş etiği anlayışının tüm çalışanlar tarafından şeffaf ve adil olmayı benimsenmesi ve uygulanması amacıyla yol gösterici olarak İş Etiği Politikaları oluşturmuştur. Bu ilkeler aşağıda yer alan başlıklardan oluşmaktadır.


  • Gizlilik
  • Dürüstlük
  • Eşitlik
  • Çıkar Çatışması


Tüm çalışanlarımızın etik kurallarının yerine getirilmesinden sorumlu olup, ihlal edilmesi halinde tespiti etik komitesine bildirilmesi gerekmektedir.