Sürdürülebilirlik

Ekspres Nakliyat Yeşil Lojistik kapsamında; faaliyetlerden kaynaklanan atıkların en alt seviyede tutularak çevreye duyarlı olmayı ve doğal olanı korumayı hedeflemiştir.

Hedefimiz doğrultusunda ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi kurulmuş olup, uygulanabilirliğini sağlamaktadır.

Sürdürülebilir Lojistik çalışmaları kapsamında; çalışanlarının yeniden kullanım-yeşil lojistik anlayışını benimseyebilmesi için eğitimler düzenlenmekte, farkındalık afişleri kullanılmaktadır. Geri dönüştürülebilir tüm ürünlerin ayrıştırılması sağlanmaktadır. Tüm çalışma alanlarında enerji tasarrufu sağlamak amaçlanarak tasarımlar yapılmış; su, elektrik ve doğal kaynak kullanımında israf engellenmiştir.